Site icon Sportovní, bytové a komerční podlahy

Dubová podlaha tělocvičny Jesenice

Gymnázium a druhý stupeň ZŠ –  Jesenice u Prahy – Sunny Canadian School

Straková 522, Jesenice u Prahy – Osnice

Novostavba přístavby školy  –  tělocvična s nářaďovnou

Pro školní tělovýchovu a sportovní vyžití obyvatel města Jesenice u Prahy, kde vyrostlo velké satelitní sídliště s bytovými domy a rodinnými vilkami.

Exit mobile version